Miten palvelu toimii

Miten palvelu toimii


Lue Vuokran kulusta Vuokraamon apukeskuksesta


Vuokran kulku

Tässä artikkelissa on kerrottu kummankin osapuolen, vuokraajan ja vuokranantajan toimet vuokran kulun aikana. Voit myös lukea omat versiot suoraan vuokraajan tai vuokranantajannäkökulmasta. Rahojen vapautus on turvallisuussyistä tehty niin, että se sisältää hyväksyntää molemmilta osapuolilta ja aikarajoja, joiden sisällä päätökset on tehtävä. 

 

Ensiksi neuvotellaan, sitten vuokrataan

Ennen varsinaista vuokran aloitusta vuokranantaja on jo luonut ilmoituksen kohteelleen, joka vuokrataan. Suosittelemme vuokraajaa ottamaan yhteyttä vuokranantajaan ennen vuokraamista, jotta vuokra on molemmille selkeä ennen vuokraamista. Alla on tämän jälkeen käynnistyvä varsinainen vuokraprosessi maksuineen. 

 

Vuokraaja tekee varauksen

Kun varaus tehdään, vuokraajan luottokortilta veloitetaan katevaraus. Maksua ei vapauteta kuitenkaan heti vuokranantajalle. 

 

Vuokranantaja hyväksyy tai hylkää varauksen

Kun vuokraaja on lähettänyt vuokrapyynnön ja katevaraus on veloitettu, vuokranantajalla on kaksi vaihtoehtoa: 

  • Vuokranantaja hyväksyy vuokrapyynnön, jolloin vuokra jatkuu normaalisti. 
  • Vuokranantaja hylkää vuokrapyynnön, jolloin katevaraus palautetaan takaisin vuokraajalle. 
  • Jos vuokranantaja ei tee mitään, vuokrapyyntö hylätään automaattisesti katevaraus palautetaan kolmen vuorokauden kuluttua takaisin vuokraajalle. 
Kun vuokranantaja hyväksyy varauksen, varaus muuttuu sitovaksi, eikä sitä voi perua. 

 

Vuokraaja merkitsee tilauksen toteutuneeksi 

Kun vuokra alkaa, vuokraaja merkitsee sen toteutuneeksi. Tällöin maksu vapautetaan vuokranantajalle. Rahojen vapautus ei ole sidottu vuokran alkamispäivämäärään, vaan vuokraajan tekemään merkintään. Jos vuokraaja ei kuitenkaan tee mitään, tilaus merkitään automaattisesti toteutuneeksi muutaman päivän kuluttua vuokran päättymispäivämäärästä. 

Mikäli vuokran alkamishetkellä vuokrassa on vakava ongelma, vuokraaja voi riitauttaa vuokranennen sen merkitsemistä hyväksytyksi. 

 

Vuokran päätteeksi voit antaa palautetta toiselle osapuolelle

Kun  vuokra on merkitty toteutuneeksi - eli siis jo vuokan aikana, voit antaa toiselle osapuolelle palautetta. Kannattaa kuitenkin odottaa palautteen kanssa vuokran päättymiseen asti, kunnes myös palautus on ohi. Palaute näytetään toisen osapuolen profiilissa.